TENTOO FLEXSUPPORT

FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, lichten we hieronder onze dienstverlening en werkwijze toe voor Tentoo Flexsupport.

TENTOO

BEWEEGT MET JE MEE

HOE HET WERKT

Ga je aan de slag als flexwerker via Tentoo Flexsupport? Dan doet Tentoo de verloning voor het bedrijf (de opdrachtgever) waarvoor jij werkt.

Je werkt op basis van een uitzendovereenkomst. Dat is een arbeidsovereenkomst tussen jou (flexwerker, je opdrachtgever en Tentoo (juridisch werkgever). Jij maakt zelf de werkafspraken met je opdrachtgever (werkzaamheden, arbeidsomvang, salaris) en komt bij ons op de loonlijst.

Dit betekent het voor jou:

 • Je krijgt snel je salaris uitbetaald.
 • Uitbetaling volgens de NBBU-cao (met verplichte NEN-4400-1 en SNA certificering).
 • Reserveringen voor vakantiebijslag en 5 van de 25 vakantiedagen worden bij iedere verloning uitbetaald.
 • Tentoo draagt de juiste belastingen en premies af.
 • Je bouwt rechten op voor de WW, WIA en ZW.
 • Pensioenregeling na 26 gewerkte weken.

TENTOO FLEXSUPPORT

Jij bent in dienst van Tentoo Flexsupport op basis van de ‘CAO voor Uitzendkrachten’ van de NBBU (collectieve arbeidsovereenkomst van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Hiervoor gelden onder meer deze regels (die we straks verder toelichten):

 • De eerste 78 gewerkte werk je op basis van een maandcontract dat steeds stilzwijgend wordt verlengd (voor zover er uren worden aangeleverd).
 • Na deze 78 weken kun je nog zes bepaalde tijdcontracten in 4 jaar tijd ontvangen. In totaal kun je dus minimaal 5,5 jaar flexibel samenwerken met je opdrachtgever(s).
 • Na deze 5,5 jaar flexibele arbeid kom je in aanmerking voor een contract voor onbepaalde tijd bij Tentoo. Dit wordt niet meer op basis van een uitzendovereenkomst, maar op basis van een payrollovereenkomst.

DIRECT NAAR:

Scroll of swipe omlaag door dit document of klik hieronder direct door naar het gewenste onderwerp.

Aan de slag

 • Matchingsplatform
 • Pay4me

Loon & uitbetalen

 • Loonheffingskorting
 • Loon
 • Betalingsvoorwaarden

Fasensysteem

 • Het fasensysteem van de NBBU
 • Onderbreking en terugval

Vakantie & ziekte

 • Vakantie, feestdagen en verlof
 • Ziekte
 • Werkloosheidswet
 • Doorbetaling bij zwangerschap
 • AOW-leeftijd
 • Pensioen
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden

AAN DE SLAG

Starten via Tentoo Flexsupport kan volledig digitaal, snel en eenvoudig dankzij Pay4me en ons matchingsplatform.

MATCHINGS­­PLATFORM

De samenwerking tussen jou en je opdrachtgever start (of is al gestart) via het matchingsplatform. Het matchingsplatform werkt als volgt: Stap 1: Ga naar jobs.brisker.nl. Stap 2: Zoek een geschikte vacature of ga direct naar de vacature die jouw (potentiële) opdrachtgever je heeft gestuurd. Stap 3: Interessante vacature gevonden? Solliciteer via de ‘Solliciteer Nu-knop’. Stap 4: Je (potentiële) opdrachtgever geeft aan of hij direct met je wil samenwerken of eerst een gesprek wil. Stap 5: Wil de opdrachtgever met jou samenwerken? Dan maakt hij een ‘match’ en bespreken jullie de arbeidsvoorwaarden. Stap 6: De opdrachtgever zet een contract voor je klaar in Pay4me.

Meer informatie over werken met het matchingsplatform? Bekijk de digitale handleiding ‘Matchingsplatform en Pay4me’.

PAY4ME

Pay4me is ons online portal en maakt een optimale, digitale samenwerking mogelijk. Pay4me werkt als volgt: Stap 1: Je ontvangt inloggegevens voor Pay4me. Stap 2: Vul de gevraagde persoonlijke gegevens aan en upload een kopie van de voor- en achterkant van je paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning (geen rijbewijs). Buitenlands paspoort of ID? Om je registratie compleet te maken hebben we dan ook een kopie van de voor- en achterkant van je zorgpas nodig. Stap 3: Teken het contract wat dat voor je klaar staat in Pay4me. Hierna kunnen uren worden ingevoerd en kunnen wij je uitbetalen.

Meer informatie over werken in Pay4me? Bekijk de digitale handleiding ‘Matchingsplatform en Pay4me’.

WIST JE DAT...

…je als flexkracht vanaf je eerste werkdag recht hebt op een transitievergoeding?

…je in Pay4me op elk gewenst moment je loonstroken en contracten online kunt inzien?

…je als Tentoo-flexkracht onbeperkt toegang hebt tot onze online leeromgeving Academy for Flex?

LOONHEF­FINGS­KORTING

Een van de vragen bij het aanvullen van je gegevens is of je loonheffingskorting wilt toepassen bij Tentoo. De algemene heffingskorting is een korting op de loonbelasting en premie volksverzekeringen en kan maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast. Wanneer je de loonheffingskorting laat toepassen, houd je netto meer over. De loonheffingskorting bestaat uit de algemene loonheffingskorting en de arbeidskorting. Aan de algemene loonheffingskorting en arbeidskorting is jaarlijks een maximum verbonden. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over de gewerkte periode en als korting toegepast.

Wanneer kun je de loonheffingskorting laten toepassen?

Dit kun je doen wanneer Tentoo je enige werkgever is en je geen uitkering ontvangt. Ontvang je wél een uitkering óf heb je een andere werkgever waar je meer verdient dan bij Tentoo? Dan is het niet verstandig de loonheffingskorting door Tentoo te laten toepassen.

LOON

Van het brutoloon dat je met je opdrachtgever hebt afgesproken, houd je – afhankelijk van het wel of niet toepassen van de loonheffingskorting – ongeveer 60 tot 80 procent nettoloon over.

Loonverhoudingsvoorschrift

Tentoo Flexsupport werkt met het loonverhoudingsvoorschrift. Dit betekent dat je loon minimaal hetzelfde moet zijn als het loon van medewerkers die bij je werkgever op de loonlijst staan, in een soortgelijke functie met dezelfde leeftijd en werkervaring. Het loonverhoudingsvoorschrift geldt voor:

 • Het brutoloon (inclusief verhogingen).
 • Arbeidsduurverkorting (adv).
 • Toeslagen voor overwerk, onregelmatigheid (onder andere feestdagentoeslag) en ploegendiensten.
 • Onbelaste kostenvergoedingen (onder andere reiskosten).

BETALINGS­VOORWAARDEN

Tentoo financiert je salaris voor. Dit betekent dat wij je salaris al uitbetalen voordat je opdrachtgever de factuur heeft voldaan. Daarom heeft je opdrachtgever bij ons een kredietlimiet. Het kan zijn dat je opdrachtgever deze kredietlimiet bereikt en we tijdelijk je uren niet kunnen uitbetalen. Als dit het geval is, nemen we direct contact op met je opdrachtgever zodat jij alsnog zo snel mogelijk je salaris ontvangt. Mocht er toch vertraging optreden, dan stellen we je direct op de hoogte. Let op: het overschrijden van de kredietlimiet betekent niet dat je opdrachtgever een betalingsachterstand heeft.

Pre-pay

Je werkbriefje kan ook de status ‘pre-pay’ krijgen. Dit houdt in dat Tentoo je salaris pas uitbetaalt wanneer je opdrachtgever de factuur heeft voldaan.

Werken in het buitenland

Wanneer je een opdracht in het buitenland kunt uitvoeren, neem dan altijd minimaal 1 week van tevoren contact met ons op. Voor veel landen moeten wij documenten aanvragen, zodat je daar legaal aan de slag kunt. Zonder deze documenten kunnen wij uren niet in behandeling nemen.

Wanbetaling of faillissement

Tentoo heeft in uitzonderlijke situaties het recht om uren niet in behandeling te nemen, bijvoorbeeld bij extreme wanbetaling of faillissement van je opdrachtgever. Uiteraard willen we niet dat je voor niets hebt gewerkt. Neem in dergelijke situaties of bij twijfel altijd contact met ons op, zodat we je kunnen informeren over de mogelijkheden. Onze Servicedesk is te bereiken via het telefoonnummer dat onderaan de pagina in je Pay4me-account staat. In onze Algemene Voorwaarden (pdf) lees je meer over de betalingsvoorwaarden.

FASENSYSTEEM

De ‘CAO voor Uitzendkrachten’ van NBBU kent een fasensysteem met vier fasen. Elke fase geeft aan welke rechten je hebt. Hoe langer je via Tentoo Flexsupport werkt, hoe meer rechten je opbouwt.


FASE 1

Duur: 26 weken

Je wordt betaald voor de gewerkte uren en jij en je opdrachtgever kunnen de samenwerking op elk moment beëindigen.


FASE 2

Duur: 52 weken

Je bouwt nu pensioen op (verder is deze fase vergelijkbaar met Fase 1).


FASE 3

Duur: maximaal 4 jaar

Je mag zesmaal een contract voor bepaalde tijd ontvangen.


FASE 4

Duur: onbepaalde tijd

Na 5,5 jaar flexibiliteit heb je recht op een vaste aanstelling.

Gedurende Fase 1 en 2 werk je op basis van een maandcontract dat steeds stilzwijgend wordt verlengd voor zover er uren worden aangeleverd. Na 78 gewerkte weken heb je recht op een uitzendcontract voor bepaalde tijd via fase 3.

In Fase 3 worden contracten afgesloten met een begin- en einddatum. In 4 jaar tijd mogen maximaal zes contracten voor bepaalde tijd worden afgesloten.

In Fase 4 krijg je een payrollcontract voor onbepaalde tijd. Ook in deze fase heb je recht op loondoorbetaling.

Onderbreking en terugval bij Fase 1, 2 en 3

Zit je in Fase 2 of 3 en ga je na een onderbreking van 6 maanden of langer weer werken? Dan begint de telling opnieuw vanaf het begin van Fase 1.

VAKANTIE, FEESTDAGEN EN VERLOF

Vakantie

Je hebt bij elke volledige gewerkte maand recht op 16⅔ uur vakantie of een evenredig deel daarvan, indien niet een volledige werkmaand is gewerkt. Oftewel: 25 dagen op jaarbasis bij fulltime werk. Hiervan worden 5 dagen direct bij iedere verloning aan je uitbetaald; de overige 20 dagen bouw je op. Wij adviseren je verlof altijd af te stemmen met je opdrachtgever.

Vakantiebijslag

Je hebt recht op een vakantiebijslag van 8,33% van het feitelijk brutoloon. De vakantiebijslag wordt bij elke verloning direct aan je uitbetaald.

Feestdagen

Valt een feestdag op een reguliere werkdag? Dan krijg je deze dag uitbetaald, mits je 7 van de 13 kalenderweken (voorafgaand aan de feestdag) op die betreffende dag hebt gewerkt. Uiteraard moet de feestdag ook binnen de duur van je lopende uitzendovereenkomst vallen. Je hoeft dit niet aan te vragen in Pay4me, Tentoo berekent automatisch of je recht hebt op uitbetaling van een feestdag.

Kort verzuim & bijzonder verlof

Door bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals een calamiteit of bezoek aan een arts kan het voorkomen dat je tijdelijk geen werkzaamheden kunt verrichten. Dit verzuim heet kort verzuim. Onderdeel van dit kort verzuim is bijzonder verlof. Bijzonder verlof is bedoeld voor speciale gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen staan opgesomd in artikel 28 van de ‘CAO voor Uitzendkrachten' (pdf) van de NBBU. Je hebt recht op bijzonder verlof als de betreffende werkdagen, waarover verlof aan je wordt verleend, vallen binnen een periode van 7 aansluitende kalenderdagen van de bijzondere gebeurtenis. Is dit niet het geval? Dan wordt het verlof aangemerkt als vakantieverlof, mits jij voldoende saldo hebt opgebouwd. Bij kort verzuim en bijzonder verlof wordt het feitelijke bruto uurloon aan je uitbetaald.

ZIEKTE

Als je ziek bent, meld je dit op de eerste dag telefonisch bij Tentoo via het telefoonnummer dat onderaan de pagina in je Pay4me-account staat. Informeer bovendien je opdrachtgever. Meld je op tijd ziek; ziekmeldingen kunnen niet met terugwerkende kracht in behandeling worden genomen. Zie het verzuimreglement (pdf) voor meer informatie. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van je ziekmelding en een casemanager neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.

Inkomen bij ziekte

De eerste dag die je ziekt bent, is een wachtdag, je ontvangt dan geen inkomen. In de eerste 13 weken van je dienstverband met Tentoo Flexsupport is de hoogte van het ziekengeld wat je na deze wachtdag ontvangt, afhankelijk van de dagen die je staat ingepland om te werken binnen je maandcontract. Sta je niet ingepland? Dan ontvang je geen ziekengeld tijdens deze ziekteperiode tot het moment dat je maandcontract afloopt. Voor de dagen die je wél staat ingepland, heb je recht op 90% van je uurloon. Wanneer je langer dan 13 weken in dienst bent bij Tentoo Flexsupport wordt de hoogte van je ziekengeld berekend op basis van je uurloon in de afgelopen 13 weken. Als je via een uitzendovereenkomst werkt in Fase 3 of Fase 4, dan hanteren we de referteperiode van 13 weken voor de loondoorbetaling met in achtneming van je minimale contracturen. De betaling vindt plaats binnen 4 tot 6 weken na je ziekmelding. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor je ziekengeld meld je direct bij de casemanager van Tentoo. Als je de regels in die reglement niet opvolgt, kan dat gevolgen hebben voor je ziekengeld. Nadat je uitzendovereenkomst is geëindigd, melden we je aan bij het UWV. Zij doen de uitbetaling van de Ziektewetuitkering.

Beter melden

Als je weer beter bent, meld je dit telefonisch bij Tentoo via het telefoonnummer dat onderaan de pagina in je Pay4me-account staat en bij je opdrachtgever.

WIA

Als je 2 jaar ziek bent en voor een deel of helemaal niet meer kunt werken, kun je een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) aanvragen. Uiteraard begeleiden wij je hierin. Raadpleeg de website van het UWV voor meer informatie over de WIA.

WERKLOOS­HEIDSWET

Wanneer er bij je opdrachtgever weinig of geen werk meer is, kun je een WW-uitkering aanvragen. Je moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je in loondienst werkzaam zijn geweest voordat je werkloos werd. Dit is het geval wanneer er sociale premies zijn ingehouden (zoals Tentoo voor je doet als je via ons werkt).

Verder is het belangrijk hoe lang je hebt gewerkt en of je beschikbaar bent voor werk. Ook de reden waarom je werkloos bent geworden is van belang voor een WW-uitkering. Raadpleeg voor meer informatie over de hoogte van de uitkering en de voorwaarden de website van het UWV. Het UWV bepaalt of je recht hebt op een WW-uitkering.

WW-uitkering aanvragen

Vanaf het moment dat je weet wanneer je met grote waarschijnlijkheid werkloos dreigt te worden, kun je via werk.nl een WW-uitkering aanvragen. Je schrijf je dan eerst in als werkzoekende bij het WERKbedrijf (voorheen het CWI).

DOORBE­TALING BIJ ZWANGERSCHAP

Als je zwanger bent heb je recht op zwangerschapsverlof van ten minste 16 weken. Het zwangerschapsverlof is flexibel op te nemen: medewerksters kunnen elk moment kiezen tussen 6 en 4 weken voor de uitgerekende datum. Gedurende die periode betaalt het UWV een zwangerschapsuitkering.

De zwangerschapsuitkering wordt berekend op basis van het gemiddelde jaarloon bij de laatste werkgever. Tentoo vraagt de zwangerschapsuitkering voor je aan. Hiervoor hebben we een verklaring van zwangerschap nodig van je gynaecoloog of verloskundige, samen met de datum waarop je verlof ingaat.

Om de uitkering tijdig voor je te kunnen aanvragen, hebben wij het formulier uiterlijk 4 weken voor het verlof ingaat nodig. Daarnaast vragen we je om op de eerste werkdag van je verlof aan ons te bevestigen dat je verlof is begonnen.

MEDEWER­KERS MET AOW-LEEFTIJD

De uitzendovereenkomst eindigt op de laatste dag voorafgaand aan de maand waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Het vervolg van de samenwerking hangt af van de fase waarin je je bevindt.

 • Zit je bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in Fase 1 of Fase 2? Dan wordt de fasetelling gewoon voortgezet.
 • Zit je bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in Fase 3? Dan start je opnieuw aan het begin van Fase 3.
 • Zit je bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in Fase 4? Ook dan start je opnieuw aan het begin van Fase 3.

Zie voor meer informatie de CAO voor Uitzendkrachten (pdf) van de NBBU.

PENSIOEN

Via Tentoo Flexsupport bouw je vanaf 26 gewerkte weken pensioen op. Het is wettelijk vastgelegd dat iedereen die ouder is dan 21 jaar en langer dan 26 weken via een uitzend- of flexwerkovereenkomst werkt, aan de basispensioenregeling deelneemt. Zodra jij deze 26 weken hebt gewerkt, verzorgen wij de aanmelding. Jij en je opdrachtgever hoeven hiervoor niets te doen. StiPP voert de pensioenregeling uit. Na 78 (eventueel verspreide) gewerkte weken gaat de Pluspensioenregeling in. Actuele premiepercentages en uurfranchise vind je op www.stippensioen.nl.

SECUNDAIRE ARBEIDS­VOORWAAR­DEN

­Als flexwerker ben je bij ons in goede handen. Wij hechten als juridisch werkgever van tienduizenden freelancers en flexwerkers veel waarde aan goed werkgeverschap. En dat gaat veel verder dan het tijdig uitbetalen van jouw salaris. We begeleiden medewerkers bij ziekte en re-integratie, bieden een pensioenregeling en geven je diverse kortingsmogelijkheden.

Als Tentoo-flexwerker heb je aantrekkelijke premiemogelijkheden voor:

 • Ziektekostenverzekeringen
 • Scholing
 • Pensioen
 • Hypotheken
 • Secundaire aansprakelijkheidsverzekeringen

Academy for Flex

Als Tentoo-flexkracht kun je onbeperkt gebruikmaken van onze online leeromgeving Academy for Flex. Dit biedt je alle mogelijkheden om je (persoonlijk) door te ontwikkelen.

NOG VRAGEN?

Neem gerust contact met ons op. Onze Servicedesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via het telefoonnummer dat onderin je Pay4me-account staat, dan heb je direct de juiste persoon te pakken. Mailen kan ook: servicedesk@tentoo.nl.

TENTOO

Tentoo laat werkgevers, freelancers en zzp’ers onbekommerd ondernemen. Dat doen we al sinds 1992. Hoe? We nemen zorgen, risico’s en belemmeringen weg rondom uitbetalingen en werkgeverschap. Op jaarbasis verlonen we tienduizenden medewerkers bij meer dan 11.000 bedrijven en we ondersteunen duizenden freelancers door heel Nederland. Daarnaast assisteren we zzp’ers met hun backoffice en bieden we uiteenlopende HR-diensten voor de medewerkers die ondernemers in eigen dienst hebben.

Brisker Group

Tentoo vormt samen met Holland Employment Experts en Pay for People de Brisker Group; de grootste juridisch werkgever van flexibele arbeidskrachten in Nederland. Dankzij deze samenwerking kan Brisker Group ieder type ondernemer helpen met elk arbeidsvraagstuk.