MEDEWERKERS VERLONEN VIA TENTOO

FLEXIBILITEIT EN GEMAK

TENTOO

BEWEEGT MET JE MEE

Waarom personeel verlonen?

Pieken en dalen opvangen

De ene week weer werk dan de andere? Dan wil je medewerkers die je kunt inzetten wanneer je nodig hebt.

Minimale risico's

Geen risico op naheffingen. Niet doorbetalen bij ziekte. Geen risico op doorbetalen als de zaken tegenvallen. Ideaal als je net start of met minimale risico's wilt (door)groeien.

Gemak

Je bent geen ondernemer geworden om je met administratieve zaken bezig te houden. Wij wel!

Hoe werkt het?

Grootste voordelen

Flexibi­liteit

Je kunt medewerkers tot 5,5 jaar flexibel inzetten, afhankelijk van de verloningsvorm.

Geen papier­werk

De contract- en salarisadministratie verloopt volledig digitaal.

Moge­lijke voorfi­nan­ciering

Wij schieten de loonkosten voor.

Salaris­uit­be­taling

Wij zorgen dat elke medewerker op het juiste moment het juiste bedrag op zijn rekening heeft.

Overna­me juridisch werkge­ver­schap

De risico's en verplichtingen van het werkgeverschap liggen bij ons.

Doorbe­taling bij ziekte

En wij doen het ziekteverzuimtraject.

Help­desk voor je mede­werkers

Wij beantwoorden alle vragen over loonstroken, vakantiedagen of uitbetalingen.

Oplei­dings­budget voor je mede­werkers

Medewerkers om- of bijscholen? Wij betalen het.

Onze verloningsopties

Uitzenden

  • Tot 5,5 jaar flexibiliteit
  • Alleen voor nieuw personeel
  • Wij doen werving & selectie

Payrolling

  • Wij volgen jouw cao (of beloningsregeling)
  • Ook voor bestaand personeel
  • Jij mag werving & selectie doen

Per opdracht

  • Alternatief voor reguliere zzp-inhuur
  • Inzetten en betalen per opdracht
  • Medewerker werkt niet onder gezag