VERLONEN PER OPDRACHT

VOLOP VRIJHEID

TENTOO

BEWEEGT MET JE MEE

Flexibiliteit per opdracht

  • Werken op basis van een 'overeenkomst van opdracht'.
  • Jullie maken onderling werkafspraken (werkzaamheden, werkomvang, salaris, etc).
  • De medewerker komt fictief in dienst bij Tentoo.
  • Zodra de opdracht eindigt, eindigt de samenwerking.
  • Ideaal als je veel (korte) opdrachten hebt.

VOORDELEN

Dit is waarom bedrijven medewerker per opdracht verlonen:

Geen verplich­tingen

Je schakelt de medewerker in voor een klus. Dit kan een paar uur zijn of een paar dagen. Geen werk? Geen verplichtingen.

Onein­dige flexi­biliteit

Je kunt de medewerker inzetten zo vaak je wilt, zonder risico's op een vast contract. Je betaalt alleen voor gewerkte uren.

Geen romp­slomp

Geen omkijken naar de administratieve afwikkeling. Dat doen wij. Ook de IB47-formulieren zijn verleden tijd.

Geen schijn­zelf­standig­heid

Omdat de medewerker op onze loonlijst staat, loop je niet het risico dat de inhuur wordt gezien als verkapt dienstverband.

Voorfi­nan­­ciering

Wij schieten de salariskosten voor.

Salaris­uit­betaling

Wij zorgen dat de medewerker op het juiste moment het juiste bedrag ontvangt.

Zelf werven

Jij selecteert zelf de medewerkers waarmee je samenwerkt. Je maakt ook zelf de werkafspraken.

Voorde­len mede­werker

Verloning per opdracht biedt ook veel voordelen voor de medewerker die jij inschakelt

VOORWAARDEN

Voor het verlonen per opdracht gelden enkele voorwaarden.

Zonder gezag

De medewerker moet zelfstandig zijn werk kunnen uitvoeren, zonder gezagsverhouding. Natuurlijk maak je duidelijke afspraken over het eindresultaat, maar je mag niet instrueren hoé het werk wordt uitgevoerd.

Jij bent verant­woorde­lijk

De medewerker voert voor jou een opdracht uit, maar hij mag nooit eindverantwoordelijk zijn. Dat ben jij.

Leg alles vast

Het moet aantoonbaar zijn dat de samenwerking aan de regels voldoet. Leg de onderlinge werkafspraken goed vast en bewaar ze.

Functie­gevoelig

Verlonen per opdracht is niet voor alle type werkzaamheden mogelijk.