VERLONEN OP PAYROLLBASIS

GEEN RISICO'S, GEEN ADMINISTRATIE

TENTOO

BEWEEGT MET JE MEE

OPTIMALE ONTZORGING

- Jij besteedt het werkgeverschap uit -

- Alle tijd voor je core business -

- Jij blijft volledig in control -

Voorwaarden

Voor het werken met de payrollovereenkomst gelden enkele voorwaarden.

CAO

Wanneer voor jouw bedrijf een cao geldt, moet de payrollmedewerker volgens die cao worden verloond. Wij hebben bij Tentoo alle Nederlande cao's in ons systeem ingebouwd.

Gelijke rechten

Een payrollmedewerker werkt volgens de cao van jouw bedrijf. Hij heeft recht op exact dezelfde arbeidsvoorwaarden als personeel wat je zelf in dienst hebt. Van het loon en de vakantiedagen tot bonussen.

Maximaal 3 jaar

Een medewerker kan maximaal 3 jaar op payrollbasis voor jou werken. Daarna moet je de samenwerking beëindigen óf omzetten in een contract voor onbepaalde tijd.

Voordelen

Dit is waarom bedrijven kiezen voor de payrollovereenkomst:

Zelf werven

Jij mag medewerkers zelf werven, selecteren en aansturen. Zo heb je volledige grip op de samenstelling van je team.

'Oud' en nieuw

Zowel personeel wat al voor jou werkt als gloednieuwe medewerkers kun je op payrollbasis verlonen.

Exclusi­viteit

Je mag exclusiviteit eisen. Als een medewerker via ons parttime ook voor een andere opdrachtgever wil werken, mag dat alleen met jouw toestemming.

Geen WAB-zorgen

Je werkt via ons gegarandeerd conform de Wet arbeidsmarkt in balans.

Werkge­­vers­­ri­sico's

Doorbetalen bij ziekte is het grootste risico voor werkgevers. Dat risico nemen wij van je over. Ook naar andere werkgeverstaken en -risico's heb je geen omkijken.

Salaris­admini­stratie

Voor payrollmedewerkers hoef je geen salarisadministratie te voeren. Dat doen wij.

Moge­lijke voorfi­nan­ciering

Wij schieten de loonkosten voor.

Salaris­sen uit­be­talen

Wij zorgen dat het juiste bedrag op het juiste moment op de rekening van je medewerker staat.