Wijzigingen & effecten
Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 28 mei 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen door de Eerste Kamer. De WAB treedt per 1 januari 2020 in werking. Het doel van de WAB is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Daarnaast moeten de maatregelen uit de WAB de kloof tussen vaste en flexibele arbeid verkleinen. Wat betekent dit allemaal voor jou als werkgever? Er kunnen nog wijzigingen worden aangebracht in de wet. Toch nemen wij jou graag alvast mee in de huidige wijzigingen en de effecten die de WAB heeft op jou als werkgever.

Let op! Volgt jouw organisatie een cao? Dan kunnen er afwijkingen in de cao zijn opgenomen. Wij kijken dit graag voor je na: vraag hier een adviesgesprek aan.

1. Ketenbepaling

2. Oproepkrachten

3. WW-premie

4. Ontslagrecht

5. Transitievergoeding

6. Onderbrekingstermijn contracten